Produkt dnia
Tropic Marin Syn-Biotic Meerselz/ Sea Salt 4 kg
Tropic Marin Syn-Biotic Meerselz/ Sea Salt 4 kg
81,00 zł
Percnon gibbesi
Percnon gibbesi
85,00 zł
szt.
Tropic Marin Pro-reef Meersalz/Sea salt 25 kg
Tropic Marin Pro-reef Meersalz/Sea salt 25 kg
359,00 zł
Lysmata Wurdemanni
Lysmata Wurdemanni
89,00 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KORALOVE.EU

 

I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest spółka Koralove Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piekarska 20, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758558, NIP: 5532558099, REGON: 381835399, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, zwana dalej: „Koralove Sp. z o.o.”, "www.koralove.eu" lub "Sklepem Internetowym".

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.koralove.eu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".

 • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Koralove Sp. z o.o. lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia. 

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

 • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru. 

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane. 

 • Zamówienia poprzez stronę internetową www.koralove.eu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Koralove Sp. z o.o.

 • Otrzymywanie przez Kupującego od Koralove Sp. z o.o. innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.koralove.eu. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili, zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.

 • Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (czyli osobą fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy potwierdzenia zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.

 • Do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia towaru przez Sklep Internetowy. Złożone zamówienie Sklep Internetowy potwierdza bez zbędnej zwłoki.

 • Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia towaru w sklepie Koralove Sp. z o.o.

 • W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności na wyczerpaniu”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 • Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru, najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

 • Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

III. Formy płatności

 • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

 • PayU.pl (PŁATNOŚCI.PL) – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/.

 • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) – Zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi bądź w oddziale Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki. 

 • KARTĄ KREDYTOWĄ – poprzez serwis  http://www.payu.pl/ (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów).

 • GOTÓWKĄ - przy odbiorze osobistym w siedzibie Koralove Sp. z o.o.

 • PRZELEWEM TRADYCYJNYM - na wskazany w e-mailu rachunek bankowy

 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu tygodnia od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

IV. Dostawa towaru

 • Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. 

 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Formy płatności

 • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przez Sklep Internetowy na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sklep Internetowy nie jest odpowiedzialny za ubytki lub szkody, które będą miały miejsce w czasie transportu. W przypadku gdy Kupującym jest konsument i rzecz sprzedana zostaje mu przesłana przez Sklep Internetowy, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego będącego konsumentem z chwilą jej wydania Kupującemu. . Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.

 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)

  a także Kupujący,(ii) będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym www.koralove.eu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, z którego to zakupu wynika, że zakup ten nie ma dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  mają prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
 •  

  Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

   

   

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Koralove Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Koralove Sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Piekarska 20, 43-300 Bielsko-Biała / adres poczty elektronicznej: sklep@koralove.eu). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego). Dla skutecznego odstąpienia od umowy wymagany jest zwrot zakupionego towaru w stanie niepogorszonym, jeżeli towar został Kupującemu doręczony.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).

 • W przypadku odstąpienia od umowy Koralove Sp. z o.o. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Koralove Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Koralove Sp. z o.o. została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.

 • Koralove Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić

 • na adres: Koralove Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Piekarska 20, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Koralove Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.

 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

 • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Zwracany towar winien być nieużywany, kompletny i w oryginalnym opakowaniu. Ponadto zwracany towar powinien być zaopatrzony w dokument zakupu (paragon/faktura). Zwroty bez wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane.

 • Nie można dokonać zwrotu towaru niewadliwego, jeżeli został on dostarczony w wyniku zamówienia specjalnego towaru niestandardowego.

 • Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z ze zm.).

VI. Gwarancja (nie dotyczy zwierząt)

 • Towary (z wyłączeniem zwierząt) oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, mogą być objęte gwarancją producenta.

 • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji (określonymi np. w karcie gwarancyjnej).

 • Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi zgodnie z postanowieniami pkt VII poniżej.

VII. Rękojmia

 • Odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku umów sprzedaży lub/i świadczenia usług zawieranych przez Sklep Internetowy z Kupującymi, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.oraz Kupującymi będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dokonującymi zakupów w Sklepie Internetowym www.koralove.eu bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, z których to zakupów wynika, że zakupy te nie mają dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   

   

 • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w punkcie VI powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

 •  

  W zakresie w jakim niniejszy Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujące przy czym z zastrzeżeniem art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) Kodeksu cywilnego, uprawnienia te przysługują także osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dokonującejzakupów w Sklepie Internetowym www.koralove.eu bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, z których to zakupów wynika, że zakupy te nie mają dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


   

   

 • Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub na adres e-mail: sklep@koralove.eu

 • W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

 • Odesłać

 • lub dostarczyć wadliwy towar/zwierzę żywe na adres Sklepu Internetowego (Koralove Sp z o.o., Sklep Internetowy, ul. Piekarska 20, 43-300 Bielsko-Biała), przy czym koszty odesłania towaru ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone, lub

 • Skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz/zwierzę żywe przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

 • W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”.

VIII. Prawo wymiany towaru

 • W terminie 14 dni od dostarczenia Kupującemu towaru, Kupujący może go wymienić na inny towar, o tej samej lub wyższej cenie.

 • W celu dokonania wymiany, Kupujący:

 • Powinien wskazać towar odsyłany i towar nowy,

 • Odesłać

 • na swój koszt towar wraz z formularzem na adres Sklepu Internetowego,

 • Dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy nowym, a zwracanym towarem (w tym celu Kupujący powinien się skontaktować ze Sklepem Internetowym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 • Wymianie podlegają towary pełnowartościowe, nienoszące śladów używania, z oryginalnymi opakowaniami

 • Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury VAT.

 • Nowy towar zostanie Kupującemu wysłany, na koszt Sklepu Internetowego, bezzwłocznie po dostarczeniu do Sklepu Internetowego towaru, który jest wymieniany.

IX. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Koralove Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piekarska, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758558, NIP: 5532558099, REGON: 381835399, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł.

 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Koralove Sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

 • Koralove Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  • wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • wykonania ciążących na Koralove Sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  • promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Koralove Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W granicach wskazanych powyżej - Koralove Sp. z o.o. może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Koralove Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Koralove Sp. z o.o. do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 • Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Koralove Sp. z o.o. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

 • Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

 • Koralove Sp. z o.o. udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ):

 • udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,

 • zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponowa

 • : urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

 • Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. opinii, komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści. 

 • Kupujący zobowiązuje się do:

 • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Koralove Sp. z o.o.

 • W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@koralove.eu. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

XI. Postanowienia końcowe

 • Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

 • Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji

 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

  • Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym www.koralove.eu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, przy składaniu zamówienia powinni złożyć oświadczenie, że dokonywane zakupy mają charakter zawodowy albo, że zakupy nie mają charakteru zawodowego. Dla Kupujących, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dokonujących zakupu w Sklepie Internetowym www.koralove.eu bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, nie mają charakteru zawodowego zakupy, jeżeli:

  (i) dany zakup nie wiąże się z przeważającym lub dodatkowym przedmiotem wykonywanej przez takiego Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz

  (ii) przedmiot przeważającej lub dodatkowej działalności gospodarczej ww. Kupującego, nie pokrywa się z przedmiotem działalności Sprzedającego, ujawnionym w dziale II rubryce 1 informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dostępnego do wglądu lub pobrania bezpłatnie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekrs.ms.gov.pl .

 • Odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu szkody zaistniałej z przyczyn związanych z nabytymi produktami o ile nie zachodzą przypadki określone w pkt VI i VII niniejszego Regulaminu - jest wyłączona.

 • Koralove Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji, treści oraz danych technicznych zawartych i udostępnianych na Sklepie Internetowym.

 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dniaod dnia 01.01.2021 rok.


   

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl